Бидний тухай

Бид дэлхийн стандарт, дэвшилтэт тэргүүний техник, технологийг эх орондоо нэвтрүүлж, нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгон ажиллана.

logo

“НЕОН ЧИМЭГЛЭЛ” ХХК

2003 онд гэрлэн чимэглэл, хаяг реклам, гадаад худалдааны салбарт үйл ажиллагаа эхэлж байсан “НЕОН ЧИМЭГЛЭЛ” ХХК нь өнөөдөр орчин үеийн тэргүүний техник, технологи түшсэн иж бүрэн шийдэл боловсруулж, түүнийгээ нэвтрүүлэр замаар

  • бүх төрлийн гэрлэн чимэглэлийн үйлдвэрлэл
  • угсралт засвар үйлчилгээ
  • барилгын гадна гэрэлтүүлэг
  • дотор заслын гэрэлтүүлэг
  • тайз декораци
  • хаяг рекламны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаж байна

Манай компани эх бэлтгэл дизайнын хэлтэс одоогийн байдлаар дизайн инженер техникийн 12, үйлдвэрийн техникч инженерийн 22 ажилчидтайгаар Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль дүрмийн дагуу 200 гаруй хаяг реклам болон гэрлэн чимэглэлийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгээд байна.

“Advertisement-2005”, “Advertisement-2006”

үзэсгэлэнгээс зар, сурталчилгааны “ ТОП“ байгууллагаар шалгарч байсан.