mongolian-1      mongolian-2      mongolian-3

Акрил нүүртэй биет үсгэн хаяг, Неон шилэн хаяг, гадна гэрэлтүүлэг