bbq

Акрил нүүртэй товгор нүүртэй биет үсгэн хаяг болон туузан LED гэрэл, прожуктер.