3-gal-1      3-gal

Барилгын туузан LED чимэглэл болон LED биет үсгэн гадна хаяг.